Powrót na górę
Z myślą o pacjentach i użytkownikach.

Z myślą o pacjentach i użytkownikach.

LIFELINKcentral w podstawowej formule jest dostępny bezpłatnie do każdego defibrylatora LIFEPAK CR2 w wersji Wi-Fi oraz 3G. Program w języku polskim umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania czy wytycznych RKO ale przede wszystkim pełną kontrolę nad stanem defibrylatorów LIFEPAK CR2. Pozwala na manualne dopisanie istniejącej już sieci AED złożonej z urządzeń zainstalowanych wcześniej.

Nowe podejście do defibrylacji z dostępem publicznym.

Nowe podejście do defibrylacji z dostępem publicznym.

Wyobraź sobie przyszłość, w której lepsza technologia umożliwia lepsze rezultaty i więcej przypadków uratowanego życia. Podstawą systemu AED jest innowacyjny defibrylator LIFEPAK CR2 z menedżerem programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED. Wszystkie urządzenia i zaangażowane osoby są połączone, co w przypadku zaistnienia NZK redukuje zbędne opóźnienia. Jest to przełomowa technologia, na miarę lidera w branży.

Automatyczny monitoring to gotowość w nagłej sytuacji.

Automatyczny monitoring to gotowość w nagłej sytuacji.

Urządzenia AED są skuteczne tylko wtedy, gdy znajdują się w pobliżu i są gotowe do użycia. Bez względu na to, czy dysponujesz jednym aparatem AED, czy jest ich 100 w różnych zakątkach świata, program poinformuje cię o lokalizacji i statusie każdego z nich. Nieustanne utrzymywanie systemu w stanie gotowości było dotychczas czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu.

Nie trać czasu na kontrolę sieci AED !

Nie trać czasu na kontrolę sieci AED !

LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED monitoruje każdy aparat CR2 podłączony do telefonii komórkowej lub Wi-Fi i automatycznie wysyła alarm dotyczący wszelkich czynników, które mogą negatywnie wpływać na stan gotowości urządzenia. Nienaładowana bateria? Nie ma aparatu AED tam, gdzie powinien się znajdować? Za pośrednictwem LIFELINKcentral otrzymasz powiadomienia alertowe, co w ogromnym stopniu pomaga ograniczyć wysiłki i zmniejszyć koszty związane z nadzorowaniem sieci AED, przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia jego gotowości i skuteczności.

Łączność to podstawa !

Łączność to podstawa !

Łączność WiFi zapewnia personelowi ratowniczemu pełny obraz każdego zdarzenia NZK. Dzięki temu, jeszcze przed przybyciem, będą oni lepiej przygotowani do podjęcia czynności ratunkowych, będą już znać szczegóły dotyczące wykonanych wstrząsów, aktualny zapis EKG pacjenta itd. Ta ciągłość terapii będzie mieć miejsce aż do chwili przetransportowania pacjenta do szpitala i będzie kontynuowana przez członków personelu medycznego, który jest podłączony do systemu LIFENET®. Po zdarzeniu wszystkie informacje mogą zostać bezproblemowo przesłane za pośrednictwem sieci 3G lub WiFi i włączone do skonsolidowanego raportu pacjenta, bez konieczności pobierania danych bezpośrednio z aparatu AED.

 

 

© Copyright 2018 Defimed Defibrylatory AED LIFEPAK CR2| Projekt Virtual Services Tworzenie Stron WWW