Powrót na górę
Opracowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności

Opracowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności

W przypadku ratownika posiadającego minimalny stopień przeszkolenia, konieczność interweniowania w obliczu jawnego zagrożenia może budzić lęk. Aby zyskać pewność siebie, ratownicy muszą dysponować możliwie najłatwiejszym w użyciu aparatem AED.

Podczas gdy inne urządzenia

Podczas gdy inne urządzenia AED mogą być trudne w użytkowaniu lub wymagają przerwania RKO w trakcie wykonywania analizy, defibrylator LIFEPAK CR2 ułatwia użytkownikom koncentrację poprzez zapewnienie prostych rysunków, instrukcji głosowych oraz zautomatyzowanych funkcji.3

Wyeliminowaliśmy wszelkie spekulacje i osiągnęliśmy lepsze, potwierdzone wyniki.

Najkrótszy czas do pierwszej defibrylacji

defibrylator automatyczny

Najkrótszy czas do pierwszej defibrylacji3

Nawet użytkownicy z minimalnym przeszkoleniem mogą bezzwłocznie rozpocząć akcję ratunkową,wykonując tylko 3 czynności:

  1. Otwarcie pokrywy aparatu i odsłonięcie klatki piersiowej poszkodowanego.
  2. Pociągnięcie czerwonego uchwytu i przyklejenie elektrod.
  3. Naciśnięcie migającego przycisku wtedy gdy defibrylator wydaje polecenie

*W wersji półautomatycznej. Wersja w pełni automatyczna sama spowoduje defibrylację jeśli będzie ona potrzebna bez konieczności interwencji użytkownika.

Child Mode

resuscytacja

Child Mode

Przycisk „Child Mode” pozwala operatorowi przełączyć urządzenie w tryb dzieci w celu oszczędzania energii i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) odpowiedniej dla dzieci

Elektrody QUIK-STEP™ można stosować zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci.

  1. Perkins G, Handley A, Koster R, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Sec 2, Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 95 (2015)81-99.
  2. Brouwer T, Walker R, Chapman F, Koster, R. Association Between Chest Compression Interruptions and Clinical Outcomes of Ventricular Fibrillation Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation. 2015;132:1030-1037.
  3. Physio-Control Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016.
więcej o LIFEPAK CR2

© Copyright 2018 Defimed Defibrylatory AED LIFEPAK CR2| Projekt Virtual Services Tworzenie Stron WWW