Powrót na górę

Dlaczego ważne jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED?

 

Czytelne instrukcje graficzne. Proste komendy głosowe. Zautomatyzowanie możliwie wielu funkcji. Tym właśnie wyróżniać powinny się z założenia defibrylatory AED, z których skorzystać powinien móc każdy, kto stał się świadkiem zatrzymania akcji krążenia u innej osoby – także wtedy, gdy posiada się naprawdę minimalną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. W samych opisach urządzeń LIFEPACK CR2 Wi-Fi czy USB znaleźć można informacje potwierdzające, że zostały one zaprojektowane tak, by możliwie skutecznie pokierować operatora w przypadku zagrożenia życia poszkodowanego. Dlaczego więc mimo to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED są tak ważne?

Niewiedza i wynikający z niej strach

Mylne wyobrażenia na temat defibrylatorów AED jako takich oraz strach przed nieumyślnym wyrządzeniem drugiej osobie krzywdy mogą niestety skutecznie blokować osoby postronne przed podjęciem jakichkolwiek działań poza wezwaniem pogotowia. Szkolenia z pierwszej pomocy z użyciem LIFEPACK CR2 Wi-Fi lub USB czy innych defibrylatorów AED pozwalają więc przede wszystkim szerzyć w społeczeństwie informacje na temat prostoty obsługi tego typu urządzeń. Poza tym uczestnicy po przeprowadzeniu kilku prób na fantomie mogą poczuć się pewniej w roli operatora, a także wyrobić sobie niezbędne nawyki, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach stresowych, jakimi bez wątpienia są zdarzenia, w których zagrożone jest czyjeś życie i zdrowie.

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za defibrylator AED w danej przestrzeni

Jeśli jako zarządca danego obiektu czy właściciel firmy decydujemy się na zakup LIFEPACK CR2 Wi-Fi czy USB bądź innego podobnego urządzenia, mimo wszystko nie powinniśmy zakładać, że w razie potrzeby przy poszkodowanym znajdzie się ktoś, kto nie będzie miał obaw przed skorzystaniem z dostępnego sprzętu. Wręcz niezbędnym staje się więc przeszkolenie pracowników, którzy będą czuwać nad sprawnością sprzętu, czy też w ogóle odpowiedzialni są za kwestie dot. BHP w danym biurze lub zakładzie. Obecność osoby, która przeszła adekwatne szkolenie z pierwszej pomocy, i jej szybka reakcja mogą zaważyć na losie poszkodowanego.

 

© Copyright 2018 Defimed Defibrylatory AED LIFEPAK CR2| Projekt Virtual Services Tworzenie Stron WWW