Powrót na górę

Jakie jest znaczenie użycia AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia?

 

Dane, którymi obecnie dysponuje świat medycyny jasno wskazują, że użycie Zautomatyzowanego Defibrylatora Zewnętrznego zdecydowanie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie, w przypadku gdy doszło u niego do Nagłego Zatrzymania Krążenia. Dlaczego jednak w tym przypadku, poza prowadzeniem RKO – Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, tak ważne jest użycie LIFEPAK CR2 lub defibrylatora AED innej marki, jeśli tylko mamy do niego dostęp?

Czym jest w ogóle nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)?

To nic innego jak moment, w którym serce z jakichś powodów przestaje pompować krew i u poszkodowanego dochodzi do utraty przytomności oraz braku oddechu. NZK nie jest równoznaczne z zatrzymaniem akcji serca. Serce poszkodowanego pracuje ale jego rytm jest na tyle nieprawidłowy, iż nie jest ono pompować krwi do układu krążenia. Im dłużej serce nie pracuje prawidłowo, a co za tym idzie, nie dostarcza do wszystkich komórek niezbędnych składników (tlenu i pozostałych substancji odżywczych) z każdą minutą zwiększa się ryzyko powstania w mózgu nieodwracalnych uszkodzeń. Taki stan nie jest także obojętny dla mięśnia sercowego poszkodowanego.

Do Nagłego Zatrzymania Krążenia może dojść na skutek nagłych wydarzeń, takich jak np. Uraz wielonarządowy, hipotermia czy utrata dużej ilości krwi. Poza tym przyczyną NZK mogą być pierwotne patologie występujące w obrębie mięśnia sercowego, tj. różnego rodzaju przewlekłe choroby serca bądź też np. zawał. Ale NZK może także wywołać przyczyna nie związana z urazami czy chorobami tj. długotrwały silny stres, wstrząs anafilaktyczny po ukąszeniach, porażenia prądem, podtopienia czy inne silne bodźce docierające do naszego organizmu. Dlatego właśnie NZK jest tak groźne i może dotyczyć każdego z nas.

Jak działa defibrylator AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia?

LIFEPAK CR2 Wi-Fi lub USB, lub inny nowoczesny defibrylator AED, generuje impulsy elektryczne o odpowiednim poziomie energii, które oddziałują na mięsień sercowy. Impulsy te mają za zadanie wygasić chaotyczne skurcze serca, a więc przywrócić jego prawidłowy rytm. Pamiętajmy też, że defibrylatory to sprzęt medyczny, który samodzielnie dokonuje analizy rytmu serca i za nas podejmuje decyzję, czy wygenerowanie impulsów w danym momencie jest potrzebne. Istotne jest, aby tak jak w przypadku urządzeń marki LIFEPAK CR2 defibrylator posiadał pełen zakres energii dla podawanych impulsów tj. od 150 dżuli do 360 dżuli. W przypadku gdy z jakiś powodów początkowy wstrząs niską energią nie będzie skuteczny, LIFEPAK CR2 automatycznie zwiększy energię kolejnych impulsów podawanych do serca poszkodowanego.

Dlaczego użycie defibrylatora AED przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia jest tak ważne?

Badania, statystyki oraz wytyczne opracowane przez Europejską Radę Resuscytacji potwierdzają znaczenie stosowania Zautomatyzowanych Defibrylatorów Zewnętrznych takichjak LIFEPAK CR2 w przypadku NZK, wskazując, że ich maksymalnie wczesne użycie w połączeniu z RKO mogą zwiększać szanse poszkodowanych na przeżycie aż do 75%. Każda minuta zwłoki może zmniejszać tę szansę nawet o 10-12%.

© Copyright 2018 Defimed Defibrylatory AED LIFEPAK CR2| Projekt Virtual Services Tworzenie Stron WWW